assign('menu', 2); $tpl->assign('banner', 2); $tpl->assign('navegador', 0); $tpl->assign('selector', 1); $tpl->assign('lateral', 0); $tpl->assign('inf', 1); $tpl->assign('titulo', _TRABAJOS_TITULO); $familia = !empty($_GET['f']) && is_numeric($_GET['f']) ? $_GET['f'] : 0; $subfamilia = !empty($_GET['s']) && is_numeric($_GET['s']) ? $_GET['s'] : 0; $proyecto_id = !empty($_GET['id']) && is_numeric($_GET['id']) ? $_GET['id'] : 0; $familias = familias_trab(); $tpl->assign('familias', $familias); $tpl->assign('familia', $familia); $subfamilias = subfamilias_trab(1,0,$familia); $tpl->assign('subfamilias', $subfamilias); $tpl->assign('subfamilia', $subfamilia); $proyecto = proyecto($proyecto_id); $tpl->assign('proyecto', $proyecto); //$tpl->assign('subfamilia', $subfamilia_trab()); ?> Trabajo - Construcciones reformas rehabilitación de hoteles edificios y casas en Mallorca | Profutur
+34 971 537 463
Profutur2002

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES
EN MALLORCA